maart 2023

BETER INKOPEN
BEGINT BIJ DE BASICS

Betrokken bij inkoop? Dit is de het startpunt voor succesvol onderhandelen, beter risicomanagement, consistentere beoordeling van offertes, digitaal inkopen, het voorkomen van ethische misstappen, betere samenwerking met je leveranciers en een solide inkoopproces.