over de makers


Dit digimagazine is een speciale uitgave van inkoopmagazine Deal!


Nevi logo
Deal! is een uitgave van VMN Media en Nevi, hét kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management.

Redactie:

Maarten Legius, Freek Andriesse, Anouk Suwout


Uitgever:

Mieke Luisman-Stikkelorum


Advertenties:

Maike van der Zee (accountmanager)

T 06 55 03 03 16 (ma, di, do, vr)


Vormgeving:

Fullmoon


Klantenservice

T 088 58 40 612
M klantenservice@vmnmedia.nl
Meer info: vmnmedia.nl/klantenservice

Logo VMN media
Copyright

Alles rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever VMN Media.

Disclaimer

Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. VMN Media en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het (in)directe gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.